Stoppen COPPER onderzoek

Helaas hebben we het COPPER-onderzoek moeten stoppen. De instroom van nieuwe deelnemers aan het onderzoek liep langzaam; daardoor zou het aantal dat nodig was om duidelijke uitkomsten te krijgen niet gehaald worden. Omdat we onze deelnemers niet onnodig aan de mogelijke bijwerkingen van het onderzoeksgeneesmiddel (Dexamethason) wilden blootstellen, is besloten te stoppen met het includeren van nieuwe deelnemers.

Er wordt nu hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de huidige deelnemers op een nette en veilige manier het onderzoek kunnen afronden. Ook wordt er nu gekeken of we, met de data die we hebben, toch voorzichtige conclusies kunnen trekken en of er lessen uit zijn gekomen waarmee andere onderzoeksgroepen misschien een vervolg kunnen geven aan dit onderzoek.

COPPER

Studie

Monitoring

De COVID-19 pandemie heeft een enorme impact op onze samenleving. De ingrijpende maatregelen die al een jaar voortduren zijn er in eerste instantie op gericht grote aantallen ernstig zieke patiënten te voorkomen. Eén van de belangrijke oorzaken van een ernstige vorm van COVID-19 is een ontsporing van de immuunrespons op het coronavirus, waarvan meestal rond 5-13 dagen na het begin van de infectie de eerste symptomen merkbaar worden. Tot nu toe werd behandeling daarvan met dexamethason pas in het ziekenhuis gestart, omdat het nog niet eerder is onderzocht of deze behandeling in een vroeger stadium uitgevoerd door de huisarts zowel effectief als veilig is. Het COPPER-project gaat, eerst op kleine schaal in noord Nederland, dat nu onderzoeken.

Het studieonderdeel COPPER-monitoring bestudeert de ontwikkeling van COVID-19 in de thuissituatie zonder interventie. Door de intensieve monitoring die ook bestaat uit 3 keer per dag een saturatiemeting in rust en na inspanning en een dagelijkse vragenlijst worden patiënten intensief in de gaten gehouden en kan een mogelijke doorverwijzing naar het ziekenhuis wellicht niet, of op een beter moment gedaan worden. Na 28 dagen eindigt de intensieve thuismonitoring, of eerder als de patiënt toch naar het ziekenhuis moet of 3 dagen achtereen klachtenvrij is. 

Organisatie van COPPER

Het COPPER onderzoek wordt geleid door het team van GPRI – General Practitioners Research Institute, een onafhankelijk onderzoeksinstituut in de eerste lijn. HZD– Huisartsenzorg Drenthe is opdrachtgever van het COPPER onderzoek. De pilot van het COPPER onderzoek wordt gefinancierd door Zilveren Kruis. De wetenschappelijk adviesraad wordt gevormd door hoogleraren van de afdelingen interne en longziekten van het UMCG. De monitoring op afstand vindt plaats via het EMMA platform van Medicine Men. Alarmering van de huisartsen verloopt via ZorgCentrale Noord. Voor beveiligde communicatie tussen de betrokken partijen wordt Siilo gebruikt.

Adres GPRI

Prof. ED Wiersmastraat 5 - Groningen

Telefoon

050-2110858

Email

copper@gpri.nl